Dott. Arch. Roberta Colombelli,
autorizovaný architekt
číslo autorizace: 00 012

ID datové schránky:  mv7g34
IČO: 69048592
DIČ: CZ6454102864

ATELIER: Betlémské nám. 11 110 00 Praha 1, Staré Město
e-mail:arch.colombelli@centrum.cz
web: www.robertacolombelli.cz
tel: 777 142 584 / 224 25 23 43

Lo studio arch.Roberta Colombelli,è stato fondato nel 1997, ubicato nei locali sopra il teatro Maj in via Korunní a Praga 2.
Nell’anno 2007 si è spostato in piazza Betlémské dove risiede oggi.
I servizi offerti sono la progettazione architettonica, concessioni edilizie sino al collaudo, design, arredo di interni, e ristrutturazioni di edifici storici.
Il grande rispetto per le idee solidificate del passato e la tecnologia intelligente di oggi, sono la mission di questo studio di progettazione,per dare valore aggiunto alle esigenze dei clienti.

Ateliér architektky Roberty Colombelli byl založen již v roce 1997 v prostorách nad bývalým divadlem Maj v Korunní ulici v Praze 2.
V roce 2007 se ateliér přestěhoval na Betlémské náměstí, kde sídlí dodnes.
Poskytujeme komplexní architektonické služby: projektování staveb, návrhy interiérů, design, rekonstrukce historických památek.
Hlavním posláním našeho ateliéru je citlivě propojit odkazy našich předků s moderními technologiemi a tím obohatit požadavky klientů o další přidanou hodnotu.

The study arch.Roberta Colombelli, was founded in 1997, located above the theater Maj in Korunní street in Prague 2.
In 2007 he moved to the square Betlémské where he resides today.
The services offered are the architectural design, building permits until the testing, design, interior furnishing, and renovation of historic buildings.
The great respect for the solidified ideas of the past and today’s smart technology, are the mission of this study design, to add value to customers’ needs.

Spolupracující:

Ing.Matúš Benický
Arch. Emiliano Santarelli
Alberto Fusar Poli
Dott. Marco Chiodi

Konzultanti:

Ing.Cristiano Bassani